Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khoá I năm 2021

25-03-2021 21:35

Ngày 24/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2021.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Sau 9 ngày học tập từ ngày 15/3- 24/3/2021, 67 học viên của 29 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã được học tập, tiếp thu các nội dung chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạnh của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam...

Kết thúc Lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 100% các học viên đều hoàn thành chương trình đề ra, trong đó có 35 học viên đạt loại giỏi và xuất sắc, 29 học viên đạt loại khá, 03 học viên đạt trung bình. Trong dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa học(ảnh)./.

Thực hiện: Thu HoàiThống kê truy cập

Đang truy cập:1923

Tổng truy cập: 973329