Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sau năm 1975, Bảo Cường là một xã thuộc huyện Định Hóa.

Đến năm 2019, xã Bảo Cường được chia thành 16 xóm: Làng Mạ, Thanh Cường, Nà Lai, Bãi Hội, Bãi Lềnh, Cắm Xưởng, Cốc Lùng, Nà Linh, Đồng Màn, Tân Thành, Làng Mới, Khấu Bảo, Thâm Tý, Đồng Tủm, Làng Chùa 1, Làng Chùa 2.

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, sáp nhập hai xóm Làng Chùa 1 và Làng Chùa 2 thành xóm Làng Chùa, sáp nhập xóm Đồng Tủm vào xóm Thâm Tý, sáp nhập xóm Làng Mới vào xóm Khấu Bảo, sáp nhập xóm Tân Thành vào xóm Đồng Màn, sáp nhập xóm Nà Linh vào xóm Cốc Lùng, sáp nhập hai xóm Bãi Lềnh và Cắm Xưởng thành xóm Bãi Lềnh Cắm Xưởng, sáp nhập hai xóm Nà Lai và Thanh Cường vào xóm Bãi Hội.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1971

Tổng truy cập: 973344