Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 Họ Và Tên: Nguyễn Xuân Thủy

Năm sinh :1964

Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịc HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

Điện thoại di động:

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên : Tô Duy Thái

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Công đoàn

Điện thoại di động:

 

Họ và tên: Ngô Thị Thuật

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Pháp chế,

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động:

 

Họ và tên: Mai Ngọc Ánh

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kinh tế, Chủ tịch UB MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động:

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1899

Tổng truy cập: 973287