Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                                                                                          

Họ tên: Mạc Văn Vỹ

Email : macvibc@gmail.com

Ngày sinh : 19/11/1971

Số điện thoại : 0978650443

Lĩnh vực phuc trách : Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Phó chủ tịch

                                                                                    

Họ tên : Nguyễn Xuân Vy

Email : nguyenxuanvybc@gmail.com

Ngày sinh : 04/5/1969 

Số điện thoại : 0912602084

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

 

Tư pháp 

                           

Họ tên : Phùng Đức Mạnh

Email : ducmanhp@gmail.com

Ngày sinh : 27/01/1964

Số điện thoại : 0915644551

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Nội vụ

                        

Họ tên : Nguyễn Thị Hưởng

Email : thachthaonth@gmail.com

Ngày Sinh : 19/4/1981

Số điện thoại: 0963625868

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

 

Giáo dục 

                             

Họ tên : Lê Minh Toàn

Email : minhtoanvh@gmail.com

Ngày sinh : 14/10/1970

Số điện thoại: 0943756076

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

 

Giao thông vận tải

                                  

Họ tên : Nguyễn Tứ Trung

Email :  nguyentrungthainguyen77@gmai.com

Ngày sinh : 24/8/1977

Số điện thoại : 0984274404

Lĩnh vực phụ trách : Giao thông vận tải

 

Dân tộc

                         

Họ tên : Nguyễn Thị Hưởng

Email :  thachthaonth@gmail.com

Ngày sinh : 19/4/1981

Số điện thoại : 0963625868

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

 

Lao Động

                                        

Họ tên : Lý Thị Thu Phương

Email :  phuonglddh@gmail.com

Ngày sinh : 09/9/1987

Số điện thoại : 0974002798

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và xã hội

 

Công thương

                                   

Họ tên : Nguyễn Tứ Trung

Email :  nguyentrung.thainguyen77@gmail.com

Ngày sinh : 24/8/1977

Số điện thoại : 0984274404

Lĩnh vực phụ trách : Công Thương

 

 Văn hóa, TDTT

                           

Họ tên : Lê Minh Toàn

Email :  minhtoanvh@gmail.com

Ngày sinh : 14/10/1970

Số điện thoại : 0943756076

Lĩnh vực phụ trách :  Văn hóa, TDTT

 

 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                                           

Họ tên : Nguyễn Tứ Trung

Email :  nguyentrung.thainguyen77@gmail.com

Ngày sinh : 24/8/1977

Số điện thoại : 0984274404

Lĩnh vực phụ trách :  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 Tài nguyên và môi trường

                                   

Họ tên : Triệu Đình Bao

Email : trieudinhbaodcpc@gmail.com

Ngày sinh : 17/01/1970

Số điện thoại : 0989879217

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

 

Tiếp công dân và cải cách hành chính

                                   

Họ tên : Vũ Thị Hiền

Email : thhienbc@gmail.com

Ngày sinh : 07/11/1982

Số điện thoại : 0977008626

Lĩnh vực phụ trách : Tiếp công dân và cải cách hành chính

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2061

Tổng truy cập: 973261